พลาดน้ําหนัก น้ําหนักป่าในก่อนการต่อสู้ชื่อฮานีย์ -คัมโบโซส จุดประกายการทะเลาะวิวาทในวันแข่งขันเป็นโปรโมเตอร์ขู่ว่าจะโยนหนึ่ง

พลาดน้ําหนัก

พลาดน้ําหนัก จอร์จ คัมโบโซสจูเนียร์ และค่ายของเขามีมุมม […]